Disclaimer

Yvette Lans is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van het traject, het programma, de online trainingen en/of het ondergaan van sessies. Yvette Lans behoudt zich het recht voor de begeleiding en/of sessies te staken totdat er contact is geweest met een psychloog of medisch specialist indien Yvette Lans dit nodig acht. Het meedoen aan het traject en de sessies valt volledig onder het eigen risico van de klant.

De inhoud van de diensten van Yvette Lans zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een psychiater of medisch specialist. Het gebruik van de sessies en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding daarvan, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Yvette Lans aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

De inhoud van de website en de online leeromgeving, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Yvette Lans en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriƫle eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website, de online leeromgeving of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Yvette Lans.

De door Yvette Lans verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website en de online leeromgeving geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Yvette Lans streeft ernaar om de website en de online leeromgeving constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website en de online leeromgeving na verloop van tijd of op het moment dat de website en/of de online leeromgeving geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op de website en de online leeromgeving kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website en de online leeromgeving is zelf verantwoordelijk voor het gebruik de website en de online leeromgeving. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Yvette Lans ingericht en worden niet door Yvette Lans gemaakt.

Yvette Lans aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website en de online leeromgeving en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website en de online leeromgeving wordt geplaatst.